Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
MAGICZNE PODLASIE..
Data: 2015-05-21
Godzina: 09:32
Liczba wyświetleń: 1397
MAGICZNE  PODLASIE..
 
Jeden z najwybitniejszych polskich polityków, Józef Piłsudski powiedział że „ Polska jest jak obwarzanek, najlepsze jest na obrzeżach”....
Postanowiliśmy to sprawdzić i w dniach 26-30 kwietnia zwiedzaliśmy Podlasie w ramach prowadzonej w naszej szkole innowacji „ 
Otwarci i obywatelscy”...
Był to drugi wyjazd w ramach tego projektu w tym roku szkolnym. W listopadzie zwiedzaliśmy Warszawę śladami kultury żydowskiej... W ramach innowacji poznaliśmy też język i kulturę Kaszubów.


Zdjęcia- opis
 
1. Po meczecie w Kruszynianach oprowadzał nas najprawdziwszy Tatar.... Tatarów na Podlasiu osiedlili  polscy królowie za zasługi wojenne. Szlak tatarski prowadzi z Sokółki do Kruszynian i ma 54 kilometry.
 
2. Szliśmy jak prawdziwi pielgrzymi do pustelni / skitu/ prawosławnego w Odrynkach, prawie 10 kilometrów w jedną stronę... Chrześcijaństwo podzieliło się na dwa Kościoły Prawosławny czyli wschodni pod zwierzchnictwem Patryjarchy z Konstantynopola i zachodni / katolicki/ pod zwierzchnictwem Papieża w 1054 roku w wyniku tzw. schizmy wschodniej. Prawosławie wyznają w Polsce Białorusini, zamieszkali właśnie na Podlasiu i częściwo Ukraińcy.
 
3. Szahada- islamskie wyznanie wiary, jeden z pięciu filarów islamu w meczecie w Kruszynianach. Zieleń i żółć to kolory islamu...
 
4. W skicie w Odrynkach nie zastaliśmy jego założyciela, ojca Gabryjela. Za to inni bracia ugościli nas kompotem bagiennym i ciastkami.
 
5. Ikonostas  w cerkiewce w Odrynkach. W centralnej jego części  tzw. królewskie wrota którymi wychodzi do ludzi kapłan podczas nabożeństwa. Ołtarz znajduje za ścianą z ikon. Układ ikon w ikonostasie jest stały; na prawo od wrót królewskich ikona Zbawiciela, na lewo ikona Bogarodzicy, nad wrotami w drugim rzędzie ikona Ostatniej Wieczerzy..  Na zdjęciu z przodu fragment ikony Zmartwychwstania Pańskiego. Takie ikony wykłada się w cerkwi ze względu na okres roku liturgicznego. Wierni wchodząc do świątyni oddają pokłon ikonie, zapalają też świeczki w wybranej intencji, np. intencji swoich zmarłych. Ikony się pisze z naturalnych 
barwników. Każdy kolor w ikonie ma znaczenie.  Nie istnieje  w niej perspektywa, ani światłocień, światło jest wewnątrz ikony.„Ikona jest oknem ku wieczności, będąc materialną, otwiera nie na materię, ale na ducha”...A. Radziukiewicz
 
6. Las krzyży na świętej górze Grabarce.  Krzyże przynoszą  pielgrzymi, prosząc o Boże łaski, np. o zdrowie, o zgodę w rodzinie itp....
 
7. Otwarta księga Koranu w meczecie w Kruszynianach

8. Wnętrze meczetu w Kruszynianach. W głębi charakterystyczna wnęka pokazująca kierunek Mekki. Ta wnęka w meczetach nazywa się mihrab.
 
9. U stóp monasteru na Świętej Górze Grabarce, jednego z największych prawosławnych monasterów w Polsce. Legenda głosi ,że w tym miejscu w 1710 roku 10 tys. ludzi zostało 
 
ocalonych od zarazy. W podzięce na górze wzniesiono drewnianą cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, którą ktoś podpalił  w 1990. Cerkiew odbudowano według dawnych wzorów. Największy odpust odbywa się tu 19 sierpnia w Dzień Spasa.
 
10. Prawosławny Monaster Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu odwiedziliśmy wracając od Tatarów z Kruszynian.  Założył go w XV wieku Aleksander Chodkiewicz, wojewoda nowogródzki i marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Supraślu znajduje się  gotycko- bizantyjska cerkiew obronna powstała na przełomie XV/ XVI wieku. Jej architektura wynika z położenia na pograniczu dwóch kultur : zachodnioeuropejskiej i rusko-bizantyjskiej.
 
11. Kruszyniany- Tatarska Jurta w której  jedliśmy różne tatarskie specjały
 
12. W  Tatarskiej Jurcie- dziewczyny już degustują...
 
13. Panowie mieli problem z wyborem dania w Tatarskiej Jurcie
 
14. Wejście główne do skitu w Odrynkach
 
15. Dla człowieka, który modli się w swoim sercu, cały świat staje się Kościołem../ św. Sylwan z Atosu//
 
16. Jeden z braci demonstruje nam  tzw. „Biło i Klepało”. Przyrząd wzywający braci z pustelni na modlitwę lub posiłek.
 
17. Przed wejściem głównym do Skitu w Odrynkach Krótka historia skitu w Odrynkach
 
18- książę Wiśniowiecki zabłądził na bagnach nad Narwią na grodzisku Kudak. W podziękowaniu za cudowne ocalenie funduje tam kaplicę. Wkrótce powstaje tam też niewielki monaster męski. W 1824 monaster zostaje rozwiązany. W 2005 Olga Pietruczuk- Zajkowska przekazuje ziemię na grodzisku Kudak  pod pustelnię. 2006 roku Archimandryta Gabriel Giba z Supraśla organizuje skit. Gdziekolwiek kierujesz swój wzrok, widzisz tam symbol Boży, cokolwiek czytasz, znajdujesz tam Jego litery ; Spójrz i zobacz, jak przyroda i Pismo Święte są związane ze sobą... – powiedział św. Efrem Syryjczyk. Filozofia pustelni, skitu polega na tym by kontemplować Boga poprzez przyrodę, poprzez ciszę ... W skicie w Odrynkach widać tylko ogromne niebo i słychać  tylko wiatr.....

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: