Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
Regulamin Konkursu Pieśni Patriotycznej
Data: 2017-10-20
Godzina: 00:09
Liczba wyświetleń: 288

Regulamin  Konkursu Pieśni Patriotycznej

Organizatorem Konkursu jest II L.O w Malborku. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg konkursu jest nauczyciel Anna Jaszkowska. Komisja w składzie: Zbigniew Kowalski, Anna Ulman, Jan Pawlina, Magdalena Blum- Olęcka, Anna Jaszkowska, Mateusz Bodal.

Konkurs skierowany jest do uczniów II LO
Celem Konkursu jest :

 • wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,

 • wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej

 • popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej,

 • odwołanie się w procesie edukacji do wspólnej tradycji

 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego

 • umacnianie świadomości narodowej

 • kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność

 • zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,

 • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych,

 • przygotowanie ucznia do czynnego udziału w życiu kulturalny

 • kształtowanie w uczniach twórczej postawy

Za utwór patriotyczny uznaje się :

 • pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym, dotyczącą ważnego wydarzenia z dziejów Polski,

 • piosenkę upamiętniającą postać historyczną i jej działalność,

 • piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,

 • piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną,

 • utwór powstały współcześnie ( XX wiek i XXI wiek).

Zasady konkursu:

 • Każda klasa wystawia reprezentację - zespół lub solista, dopuszcza się więcej niż 1 reprezentację.

 • Każdy uczestnik konkursu prezentuje utwór lub utwory patriotyczne uzgodnione z Organizatorem.

 • W Konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno – instrumentalne.

 • Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub USB.

Kryteria oceny wykonywanych utworów:

 • dobór repertuaru tzn. zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,

 • muzykalność i warunki wokalne wykonawców

 • oryginalność interpretacji

 • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa

 • ogólny wyraz artystyczny

Terminy:

 • Do 30.10.2017 przyjmowanie zgłoszeń wybranych utworów patriotycznych.

 • 13 listopada finał na sali gimnastycznej godz. 12.30

Zgłoszenia uczestników przyjmują i dodatkowych informacji udzielają A. Jaszkowska i M. Blum -Olęcka.

Zapraszamy
WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: