Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
Konkurs wiedzy o „ Żołnierzach Wyklętych i Armii Krajowej”
Data: 2018-02-21
Godzina: 22:44
Liczba wyświetleń: 266

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o

„ Żołnierzach Wyklętych i Armii Krajowej”


Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):


"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy

w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia

i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak

i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi „ ….


Organizatorem Konkursu jest II L.O w Malborku. Osobą odpowiedzialną za jego przygotowanie i przebieg  jest nauczyciel Magdalena Blum-Olęcka.

Konkurs skierowany jest do uczniów II LO
Celem konkursu jest :

1.Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2018)


2.Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, walczących o niepodległość Polski po II wojnie światowej.


3.Upowszechnianie wiedzy historycznej narodowej i regionalnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

4.Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień


5.Propagowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.


Uczestnicy konkursu :

  • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów II LO. Wychowawcy  wraz z uczniami  wyznaczają 1-3 osoby stanowiące reprezentację klasy i przekazują ich nazwiska organizatorowi.

  • Przedstawiciele klas będą rozwiązywać  test wiedzy związany z tematem konkursu

  • Uczestnicy konkursu otrzymają oceny  z  przedmiotu ( historia, his)

  • Uczestnicy korzystają z dowolnej literatury zarówno książkowej jak i  materiałów występujących w Internecie. Pozycja zalecana to książka ”Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej” (s.165-191) wydana przez Bibliotekę Malborską

Termin :

Konkurs odbędzie się w dniu 2 marca 2018 w sali 2-4. Nad przebiegiem będzie czuwała komisja w składzie:

p.Anna Ulman, p.Anna Jaszkowska i  M.Blum-Olęcka.


Zgłoszenia uczestników przyjmuje i dodatkowych informacji udziela organizator konkursu.

Zapraszamy

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: