Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
Stypendium Starosty
Data: 2019-01-23
Godzina: 17:38
Liczba wyświetleń: 466
Istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium Starosty. Mogą otrzymać je uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  /Klasy pierwsze także/
 
1.      znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód max 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku budżetowym na 1 członka rodziny tj. max 1575,00 zł brutto)
 
2.      osiągają wysokie wyniki w nauce – średnia ocen rocznych w poprzedniej klasie oraz średnia ocen śródrocznych  w I semestrze bieżącego roku nie może być niższa niż 4,50
 
3.      nie mogą posiadać na świadectwie z poprzedniej klasy oraz na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego ocen dopuszczających.
 
Druk wniosku znajduje się u pedagoga szkolnego, do którego należy dostarczyć dokładnie wypełnioną dokumentację do dnia 8 lutego 2019 r. /termin ostateczny/.

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: