Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
POMORSKA LIGA ZADANIOWA - ETAP POWIATOWY
Data: 2019-01-28
Godzina: 14:51
Liczba wyświetleń: 227

W dniu dzisiejszym  28 stycznia 2019r. rozpoczęły się eliminacje etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej 2018/2019.

Uczniowie którzy zakwalifikowali siię do etapu powiatowego mogą przystąpić do rozwiązania zadań., króre zostały opublikowane  Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego / z których został zakwalifikowany.

 Rozwiązania zadań konkursowych w terminie od 28 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019rpowinien zamieścić po wypełnieniu odpowiedniego formularza "Przesłanie rozwiązań - Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza 2018/2019 - II etap – przedmiot do wyboru np. biologia – szkoła do wyboru np. szkoła podstawowa/gimnazjum”

W formularzu należy podać dane osobowe uczestnika konkursu, zgodne ze złożoną dokumentacją uczestnika projektu, a następnie dołączyć pliki z odpowiedziami.

Za rozwiązanie pięciu zadań można uzyskać maksymalnie 50 pkt.

Odpowiedzi należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną przed pytaniami z poszczególnych konkursów. Rozwiązanie musi być czytelne.

Pliki z odpowiedziami należy przygotować w jednym ze wskazanych formatów: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt lub skan/zdjęcie w formacie jpg lub png. Można dołączyć maksymalnie dwa pliki. W konkursie z biologii i matematyki należy przesłać tylko jeden plik. W konkursie z informatyki możliwy jest każdy format plików związany z wykorzystanym w danym zadaniu oprogramowaniem. Pliki z odpowiedziami z konkursu z informatyki należy spakować do jednego archiwum ZIP i przesłać w takiej formie. W konkursie z chemii, kompetencji społecznych oraz fizyki można również przesłać pliki w formie spakowanej, w przypadku, gdy rozwiązania zadań nie będzie można zamieścić w dwóch plikach.

W nazwach plików nie należy stosować polskich znaków. 

Na wpisany adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie przesłania plików.

Formularz można wypełniać wielokrotnie do dnia 28 stycznia. Wielokrotne wypełnienie formularza nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. Jeżeli uczestnik - np. przez nieuwagę - nie zamieści jednego pliku z rozwiązaniem, ma możliwość poprawy błędu, ponownie wypełniając formularz i zamieszczając oba pliki rozwiązań.

Do momentu zakończenia etapu można przesyłać korekty rozwiązań (jako kolejne zgłoszenie), przy czym pod uwagę brane będzie wyłącznie zgłoszenie, które wpłynęło jako ostatnie w terminie. Za każdym razem należy wypełniać od początku formularz i zamieszczać wszystkie pliki rozwiązań.

Przypominamy, że zadania należy rozwiązywać samodzielnie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Przypominamy również, że uczestnikami II etapu PLZ są uczniowie, którzy przesłali na adres Organizatora podpisaną dokumentację wymaganą w projekcie Zdolni z Pomorza. 


Wszelkie informacje dostępne są na stronie Organizatora http://www.odn.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:pomorska-liga-zadaniowa-2018-2019&catid=10&Itemid=101 oraz platformie Zdolni z Pomorza https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCMS/articles.aspx?id=56

 

 

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: