Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
Stypendium Starosty
Data: 2020-01-29
Godzina: 09:25
Liczba wyświetleń: 484

 

 

Istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium Starosty. Mogą otrzymać je uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  /Klasy pierwsze także/

 

  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód max 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku budżetowym na 1 członka rodziny tj. max 1950 zł brutto)

 

  • osiągają wysokie wyniki w nauce – średnia ocen rocznych        w poprzedniej klasie oraz średnia ocen śródrocznych                w I semestrze bieżącego roku nie może być niższa niż 4,50

 

 

  • nie mogą posiadać na świadectwie z poprzedniej klasy oraz      na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego ocen dopuszczających.

 

Druk wniosku znajduje się u pedagoga szkolnego, do którego należy dostarczyć dokładnie wypełnioną dokumentację do dnia 21 lutego 2020 r. /termin ostateczny/.

                                                                                                                              

 

 

 

 

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: