Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
I Edycja MIĘDZYSZKOLNEGO
Data: 2020-02-07
Godzina: 13:08
Liczba wyświetleń: 296
I Edycja  MIĘDZYSZKOLNEGO
Konkursu Recytatorsko –Wokalnego w języku  Rosyjskim i angielskim
pt. „ Miłość w rosyjskiej i angielskiej poezji lub piosence”

      

              II LO w Malborku zaprasza na konkurs recytatorski i wokalny, który odbędzie się14 lutego 2020 w auli szkoły. Uczestnicy zobowiązani są przygotować wiersz lub piosenkę w języku rosyjskim lub angielskim.
Ideą konkursu jest popularyzacja poezji rosyjskiej i angielskiej, a także znajomość piosenkarzy lirycznych, jak również poszerzanie wiadomości o twórcach rosyjskiej i angielskiej kultury i poezji poruszających w swojej twórczości tematykę miłości.
Konkurs ma na celu wskazanie jednej z dróg do pogłębiania znajomości języka rosyjskiego i angielskiego, wiedzy o rosyjskiej i angielskiej kulturze i literaturze oraz historii i związanej z tym wiedzy realioznawczej.
Adresatami i uczestnikami konkursu, są wszyscy uczniowiemalborskich szkół średnich, którzy są zainteresowani językiem rosyjskim i angielskim, a w szczególności poezją i piosenką.
 
R E G U L A M I N     K O N K U R S U
 
&1
 1. Uczestnikiem konkursu może być:
 
-  Młodzież ucząca się szkołach średnich w Malborku.
 
 
2. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać:
 
-  Poszczególne szkoły lub nauczyciele danej szkoły,
- Sami zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie – spełniający kryteria zawarte w tym regulaminie.
 
&2
 1. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach:
 
-  W kategorii piosenka,
 - W kategorii wiersz.
 
 
 1. Eliminacje szkolne i lokalne mogą być realizowane przez nauczycieli rusycystów lub anglistów w poszczególnych szkołach.
 
&3
 1. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników.
 2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, do przesłuchań zostaną dopuszczone osoby spełniające bez żadnych zarzutów wymogi niniejszego regulaminu.
 
&4
Spośród uczestników zostaną wyłonieni zwycięscy.
 
&5
Uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w konkursie.  Zwycięscy i osoby wyróżnione otrzymują dyplomy  i / lub dyplom potwierdzający przyznane wyróżnienie oraz zgodnie z uznaniem Jury i organizatorów, nagrody rzeczowe.
Jury oraz organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo przyznawanie dodatkowych wyróżnień i ewentualnie innego rozdziału nagród.
 
&6

1.Każdy uczestnik konkursu przygotowuje prezentację jednego wiersza lub piosenki różnych rosyjskich lub angielskich poetów lub piosenkarzy  w oryginale. Wiersze i piosenki muszą być związane z tematem tegorocznej edycji Konkursu!

 1. Kserokopie tekstów wybranych wierszy lub piosenek należy dostarczyć komisji w dniu konkursu. Podkłady piosenek powinny być na nośniku pamięci.
 2. A także wcześniejszą wypełnioną ankietę uczestnika dostarczyć drogą elektroniczną  do organizatora konkursu. Na adres mailowy:mpiatek@malbork.org
 
 1. Czas trwania prezentacji min. 1 minuta – wiersz, piosenka - min.2 minuty.
 
& 7
Termin Konkursu:
 
 •  piątek 14 lutego 2020 roku w Malborku w II LO  godz. 10.00
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian terminów, o których powiadomione zostaną zainteresowane osoby.
 
&8
Wypełnione ankiety wraz z załączonymi kserokopiami wierszy lub piosenek należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego marca 2020 roku  włącznie
     
           z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski lub Wokalny”
Dodatkowe informacje – kontakt:
 
e-mail: mpiatek@malbork.org,   tel. 609558761
 
                                                                              &9
Jury konkursu powołują organizatorzy.
W składzie jury będą zasiadać:
 • Rusycyści, angliści, poloniści - nauczyciele,
 
 • Dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
 
&11
Jury będzie oceniać:
 1. dostosowanie repertuaru do i możliwości recytatora lub piosenkarza,
 2. zrozumiałość treści utworu,
 3. interpretację tekstu oraz pomysłowość i oryginalność tej interpretacji lub wykonania
 4. artyzm wykonania,
 5. poprawność wymowy i intonacji.
 
&12
O kolejności wystąpień decydują organizatorzy.
 
&13
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu i jury konkursu.
 
&14
Podpisując kartę zgłoszenia, uczestnik/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację zdjęć i nagrań audiowizualnych uczestników konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
&15
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, zaś przestaje obowiązywać wraz z zakończeniem.
 
Organizatorzy:
Milena Piątek
Emilia Nadolska


KONKURS  RECYTATORSKI I WOKALNY
 
II LO MALBORK
 
 
KARTA UCZESTNIKA
 
 
1. Imię i nazwisko .................................................................................
2. Klasa……………….....
3. Nazwa i adres szkoły ........................................................................
...............................................................................................................
4. Kategoria, w której występuje w konkursie (podkreśl właściwą):
 • Recytacja lub piosenka w języku rosyjskim
-      Recytacja lub piosenka w języku angielskim
 
 
5. Repertuar i czas trwania prezentacji:
 1. ..................................   ........................................................                           ........
           autor                                                       tytuł                                  czas
 
 1. ..................................   ........................................................                           ........
            autor                                                      tytuł                                  czas
 
6. Imię i nazwisko nauczyciela ..............................................................
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez II LO w Malborku na potrzeby konkursu, który będzie zorganizowany w dniu 14.02.2020r. w szkole  przy ul. Wojska Polskiego 493.
 
 
..........................................                             .........................................
        (data i miejscowość)                                                  (podpis uczestnika)
WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: