Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Harmonogram matur

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

W TERMINIE GŁÓWNYM
dla absolwentów wszystkich typów szkół

 
  Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 26 maja język polski (prezentacja – formuła do 2014),  języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne,  język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 8 do 20 maja
(oprócz 14 maja)
język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)
 
Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski – pp* język polski – pr *
5 piątek matematyka – pp wiedza o tańcu – pp  wiedza o tańcu – pr 
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek język angielski – pp   język angielski – pr  język angielski – dj*
9 wtorek matematyka – pr język łaciński i kultura antyczna – pp  język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr informatyka – pp  informatyka – pr 
11 czwartek język niemiecki – pp   język niemiecki – pr  język niemiecki – dj
12 piątek biologia – pp  biologia – pr filozofia – pp filozofia – pr
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek historia – pp   historia – pr historia sztuki – pp  historia sztuki – pr
16 wtorek chemia – pp  chemia – pr geografia – pp   geografia – pr
17 środa język rosyjski – pp  język rosyjski – pr  język rosyjski – dj
18 czwartek fizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – pr historia muzyki – pp  historia muzyki – pr
19 piątek język francuski – pp  język francuski – pr  język francuski – dj
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język hiszpański – pp  język hiszpański – pr  język hiszpański – dj
23 wtorek język włoski – pp  język włoski – pr  język włoski – dj
24 środa języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp  język łemkowski – pr języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
 
* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.          

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie
 

  Część ustna egzaminu maturalnego
od 1 do 20
czerwca
język polski (prezentacja – formuła do 2014),  języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne,  język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 5 do 7
czerwca
język polski (wypowiedź – formuła od 2015),  języki mniejszości narodowych (wypowiedź)
 
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 czwartek język polski – pp**   język polski – pr**  
2 piątek matematyka – pp   matematyka – pr  
3, 4 – sobota, niedziela
5 poniedziałek język angielski – pp język angielski – pr język angielski – dj**
6 wtorek historia – pp, pr filozofia – pp, pr historia muzyki – pp, pr informatyka – pp, pr
7 środa język niemiecki – pp   język niemiecki – pr język niemiecki – dj
8 czwartek biologia – pp, pr język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
9 piątek wiedza o społeczeństwie – pp, pr historia sztuki – pp, pr
10, 11 – sobota, niedziela
12 poniedziałek chemia – pp, pr geografia – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr
13 wtorek język rosyjski – pp  język rosyjski – pr język rosyjski – dj
fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr
14 środa język francuski – pp  język francuski – pr język francuski – dj
15 czwartek Boże Ciało 
16 piątek język hiszpański – pp  język hiszpański – pr język hiszpański – dj
17, 18 – sobota, niedziela
19 poniedziałek język włoski – pp  język włoski – pr język włoski – dj
20 wtorek języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pp, pr język łemkowski – pp, pr zadania w języku obcym ***
 
* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2017 r. 
 
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
 
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
 
 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 30 czerwca 2017 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.
 
 
             

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej 
 
1.  Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00
2.  Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja     i wypowiedź – formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.  
 
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.   

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 12 września 2017 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.