Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Historia Szkoły

Szkoła istnieje od 1991 roku.
Powstała na mocy zarządzenia nr 12/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu z dnia 5 lutego 1991 roku jako "jednostka budżetowa podporządkowana Kuratorowi Oświaty i Wychowania".


Dnia 01 marca 1991 zostało utworzone II LO w Malborku.

II Liceum Ogólnokształcące w Malborku pierwszą swoją siedzibę miało w budynku byłego Domu Dziecka "Przyjaźń" przy ul. 500-lecia 98.

Dyrektorem Szkoły został Jan Pawlina, który pełnił tą funcję przez 20 lat.

2 września 1991 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 1991/1992.

Od momentu powstania, oprócz normalnych zajęć dydaktycznych, przeprowadzany buł eksperyment pedagogiczny polegający na szerszym niż zazwyczaj wprowadzeniu środka dydaktycznego, jakim są szkolne hodowle zwierząt.


4 listopada 1993 roku II LO zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół, który promował szkoły wyróżniające się rzetelnymi i uznanymi w środowisku osiągnięciami pedagogicznymi i dydaktycznymi.

Od 1996 r. zaczęliśmy remontować nową siedzibę szkoły mieszczącą się w zabudowaniach byłych Koszarów Wojskowych na Piaskach.

Od 1997 r. szkoła przeżywa okres rozwoju INTERNETU.

Od 1997 roku szkoła podjęła współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Niemczech z Gimnazjum w Nordhorn i w Monheim - celem tej współpracy buła realizacja programu z zakresu kultury, tradycji narodowej i historii.

W 1998 roku oddano do użytku wielofunkcyjną halę sportową przystosowaną do uprawiania lekkiej atletyki.

W czasie ferii 2001 roku nastąpiło przeniesienie szkoły z budynku przy ulicy 500-lecia do gmachu, w którym obecnie znajdujemy się.


Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły miało miejsce 9 lutego 2001 roku

27.02.2001 r. - został podpisany przez prorektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Witolda Turnowieckiego, Starostę Powiatu Malborskiego Juliana Grzanko oraz Dyrektora Szkoły Jana Pawlinę dokument o współpracy szkoły z Uniwersytetem Gdańskim.

11 października 2002 roku otworzono multimedialną salę komputerową.

Na przełomie 2002/2003 w szkole mieściło się Publiczne Gimnazjum Katolickie.

Od 1 września 2003 roku szkoła zmieniała nazwę na Zespół Szkół Nr 2 w Malborku w skład którego wchodziło II Liceum Ogólnokształcące oraz IV Liceum Profilowane.

13 listopada 2004 - II LO otrzymało certyfikat "Szkoły z Klasą". Byliśmy pierwszą szkołą ponadpodstawową w powiecie malborskim, której udało się otrzymać to wyróżnienie.

1 września 2006 roku zostało utworzone Liceum Plastyczne na podbudowie gimnazjum.

Od 2008 szkoła prowadzi oddziały integracyjne.

W roku szkolnym 2010/2011 w II LO w ramach innowacji pedagogicznej utworzona klasę akademicką z autorskim programem nauczania z historii, o nazwie "Historia - Kultura i Sztuka Ziemi Malborskiej i Pomorskiej".

W roku szkolnym 2011/2012 pani Renacie Zawadzińskiej powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły


13 kwietnia 2012r. Szkole został nadany Sztandar.


Od września 2012 roku Dyrektorem Szkoły jest Zbigniew Kowalski.

Od 1 września 2016 roku szkoła powróciła do pierwotnej nazwy II Liceum Ogólnokształcące.