Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Innowacje

INNOWACJE PEDAGOGICZNE Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH


 HISTORIA- ARCHEOLOGIA I DZIEDZICTWO HISTORYCZNE POMORZA ORAZ ELEMENTY PRAWA

 • autor: mgr Anna Jaszkowska
 • realizacja: Anna Jaszkowska w klasie archeologiczno-prawnej na przedmiotach uzupełniających: warsztaty archeologiczne oraz warsztaty prawne jak i zajęciach pozaszkolnych
 • przedsięwzięcia w ramach realizacji innowacji:
 1. 16 września 2014r. - Dni Służby Celnej
 2. 23 października  2014r. - "Ziemia Malborska - zreby zapomnianej tożsamości" - konferencja w Karwanie Muzeum Zamkowego w Malborku
 3. 5 listopada 2014r. - Zajęcia w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska - Oddział Muzeum Poczty Polskiej   
 4. 17 listopada 2014r. - Warsztaty dyplomatyczne w Gdańsku
 5. 21 stycznia 2015r. - Wycieczka do Muzeum Zamkowego
 6. 29.01.2015r. - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
 7. 11.05.2015r. zajęcia w Europeskim Centrum Solidarności.

OTWARCI I OBYWATELSCY
 

Innowacja międzyprzedmiotowa - historia, wos, podstawy dziennikarstwa - dla  trzeciego etapu kształcenia
autorzy: mgr Helena Leman, mgr Magdalena - Blum Olęcka

             1. Wycieczka edukacyjna do Warszawy śladami kultury żydowskiej ... 
             2. Wycieczka edukacyjna - MAGICZNE PODLASIE 

             3. Wycieczka edukacyjna - październik 2015r. - BIESZCZADY ODNALEZIONE.
 

PODSTAWY PSYCHOLOGII

Innowacja:

 • autor mgr Katarzyna Mathea
 • realizacja: mgr Katarzyna Mathea, mgr Bożena Baranowska w ramach przedmiotu uzupełniającego podstawy psychologii

INNOWACJE PEDAGOGICZNE Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCHLABOLATORIUM BEZ TAJEMNIC

 • Innowacja z chemii realizowana w klasach z rozszerzeniem tego przedmiotu
 • autor: mgr Emilia Zygadlińska
            1.  2.05.2015r - zajęcia labolatoryjne "CHEMIA WODY" w Akwarium Gdyńskim.

ASTRONOMIA PRZEZ KOMPUTER

 • Innowacja z fizyki i astromomii realizowana w klasie politechnicznej w ramach przedmiotu uzupełniajacego
 • autor: mgr Dorota Konefał
 • przedsięwzięcia w ramach realizacji innowacji:
  1. Wycieczka do 
  Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem - 23.09.2014r.
  2. Obserwacja zaćmienia Słońca.

PROGRAMOWANIE i BUDOWA ROBOTÓW 

 • Innowacja z automatyki i roboryki realizowana w klasie politechnicznej w ramach przedmiotu uzupełniajacego od roku szkolnego 2015/2016
 • autor: mgr Krzysztof Hamryszczak