Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Kadra
Zbigniew Kowalski Dyrektor Szkoły, wychowanie fizyczne, geografia
Anna Ulman Wice Dyrektor, matematyka
Ewa Tuszakowska
Anna Staszyńska
Anna Gąsowska-Czerniak
Alicja Maziarz
Dorota Szymańska-Jankiewicz
język polski
język polski
język polski
język polski
język polski
Małgorzata Moździerz język polski, wiedza o kulturze
Agnieszka Ryńska język polski, BIBIOTEKARKA
Sylwia Borkowska
Janusz Szumała
Joanna Włodarczyk
matematyka
matematyka
matematyka
Krzysztof Hamryszczak
Katarzyna Prusiecka
informatyka, robotyka
informatyka
Iwona Błaszczykiewicz-Topolska język niemiecki, język hiszpański
Elżbieta Szuryńska język niemiecki
Milena Piątek język rosyjski
Małgorzata Empel
Rafał Łakomy
Małgorzata Łaska
Małgorzata Empel
Emilia Nadolska
Dorota Sosnowska
Anna Gąsior
Kamila Górska
Magdalena Więckiewicz
język angielski
język angielski
język angielski
język angielski
język angielski
język angielski
język angielski
język angielski
język angielski
język angielski
Iwona Jażdżewska język włoski
Katarzyna Mathea psychologia, PSYCHOLOG SZKOLNY
Jan Pawlina edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Jaszkowska
Magdalena Blum-Olęcka
Joannna Kapica
historia
historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
ksiądz Damian Winiarz
ksiądz Patryk Jaszkowski
ksiądz Krzysztof Sękuła
religia
religia
religia
Dorota Konefał fizyka
Jacek Balerstet
Dorota Demczyńska-Dymek
biologia
biologia, geografia
Ewa Bakalarz
Agata Rojek
geografia
geografia
Emilia Zygadlińska
Ewa Smardzewska
chemia
chemia
Bożena Kędra podstawy przedsiębiorczości
Małgorzata Sadowska wychowanie fizyczne
Piotr Konopka wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
ratownictwo medyczne
Robert Jędrzejczak
Norbert Sajkowski
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
Bożena Baranowska PEDAGOG SZKOLNY
Katarzyna Parafiniuk plastyka, warsztaty z przedmiotów artystycznych

informatyka
informatyka