Odnośniki
Malbork7
Społeczność
NABÓR 2017/2018

Rekrutacja - informacja o naborze na rok szkolny 2017/18
 

17 maja 2017r.
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - zapraszamy

 

Dla kandydatów do szkoły

 • Informator rekrutacyjny (profile, szczegóły) - pobierz
   
 • NASZE ATUTY - pobierz
   
 • Terminarz naboru -  pobierz
   
 • Zasady naboru (punktacja) -  pobierz
   
 • Dokumenty do wydrukowania (wniosek o przyjęcie, oświadczenia)  - pobierz pdf    word
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
  czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  - pobierz

SZCZEGÓŁOWA OFERTA ZSP NR 2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Klasa psychologiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski.

Innowacja: z zakresu psychologii to zajęcia prowadzone w formie warsztatów psychologicznych i treningów interpersonalnych,
pozwalające lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi ludźmi.

Jeżeli marzysz o pracy w zawodach opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy takich jak: pedagog,
wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, trener - TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

 
Klasa biomedyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie
z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.


Innowacja: z zakresu ratownictwa medycznego to połączenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocyz praktycznymi umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach nagłego zdarzenia.

Jeżeli marzą Ci się studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne lub kierunki związane
z technologią żywności i żywienia – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

 
Klasa politechniczna 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia 
zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.

Innowacja:z zakresu robotyki, astronomii i informatyki w formie warsztatów badawczych.

Profil przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki lub chemii i informatyki,
którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych.  Jeżeli chcesz być inżynierem,
bankowcem czy informatykiem – TO JEST KLASA  DLA CIEBIE!

 
Klasa architektoniczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia 
zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.

Innowacja: w formie warsztatów z rysunku i projektowania oraz warsztatów z grafiki komputerowej.

Zamierzasz studiować na wydziale architektury i urbanistyki, architektury wnętrz, architektury krajobrazu i wzornictwa,
projektowania mody -TO JEST KLASA  DLA CIEBIE!

 
Klasa humanistyczno-prawna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski.
Innowacja: zajęcia z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych ,w trakcie których poznasz najbardziej aktualne,
interesujące i ważne problemy współczesnego świata oraz zajęcia z zakresu dziennikarstwa, polegająca
na zajęciach warsztatowych kształcących umiejętności redagowania tekstów pisanych, jak również relacjonowania
zdarzeń na żywo. Jest to kierunek dla osób ciekawych świata i mechanizmów, które nim rządzą.

Jeżeli lubisz debatować, chcesz zostać politykiem, socjologiem, znawcą kultury, a przy tym łatwo nawiązujesz kontakty
z ludźmi, jesteś otwarty, spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i odważnie formułować, a także wypowiadać swoje poglądy,
w przyszłości interesuje Cię kontynuowanie nauki  na kierunkach humanistycznych, prawniczych, socjologii, politologii, stosunkach międzynarodowych i zarządzaniu – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

Klasa rekreacyjno - zdrowotna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski.


Innowacja: podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia oraz warsztaty z organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Jeżeli wiesz, że możesz zrobić coś dla siebie i innych w zakresie zdrowia, kondycji fizycznej – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

 
Klasa językowa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, język hiszpański, trzeci język wybierany
przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród: język niemiecki, włoski, rosyjski.

Innowacja polegająca na zajęciach w formie konwersatorium języka angielskiego.

Jeśli Twoją pasją są języki obce, chcesz bardzo dobrze poznać angielski i hiszpański lub inny wybrany przez Ciebie język,
a przy tym  łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i chciałbyś studiować: filologię, lingwistykę, turystykę, europeistykę, stosunki międzynarodowe -   TO JEST KLASA DLA CIEBIE!