Odnośniki
Malbork7
Społeczność
NABÓR 2018/2019

Rekrutacja - informacja o naborze na rok szkolny 2018/19
 

11 maja 2018 r. od 9:00 do 13:00
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - zapraszamy

 

Dla kandydatów do szkoły

 • Informator rekrutacyjny (profile, szczegóły) - pobierz
   
 • NASZE ATUTY - pobierz
   
 • Terminarz naboru -  pobierz
   
 • Zasady naboru (punktacja) -  pobierz
   
 • Dokumenty do wydrukowania (wniosek o przyjęcie, oświadczenia)  - pobierz pdf    word
   
 • ZARZĄDZENIE nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018 r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół
  ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
  na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim - otwórz

SZCZEGÓŁOWA OFERTA II LO  NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Klasa psychologiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski.

Innowacja: z zakresu psychologii to zajęcia prowadzone w formie warsztatów psychologicznych i treningów
interpersonalnych, pozwalające lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi ludźmi.


Jeżeli marzysz o pracy w zawodach opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy takich jak: pedagog,
wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, trener - TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

 
Klasa biomedyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia
zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.


Innowacja: z zakresu ratownictwa medycznego to połączenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocyz praktycznymi
umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach nagłego zdarzenia.

Jeżeli marzą Ci się studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne lub kierunki związane
z technologią żywności i żywienia – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

 
Klasa politechniczna 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia
zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.

Innowacja:z zakresu robotyki, astronomii i informatyki w formie warsztatów badawczych.

Profil przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki lub chemii i informatyki,
którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych.  Jeżeli chcesz być inżynierem,
bankowcem czy informatykiem – TO JEST KLASA  DLA CIEBIE!

 
Klasa architektoniczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia
zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.

Innowacja: w formie warsztatów z rysunku i projektowania oraz warsztatów z grafiki komputerowej.
Zamierzasz studiować na wydziale architektury i urbanistyki, architektury wnętrz, architektury krajobrazu i wzornictwa,
projektowania mody -TO JEST KLASA  DLA CIEBIE!

 
Klasa humanistyczno-prawna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot wybrany przez ucznia
spośród: język angielski, wiedza o społeczeństwie.

Innowacja: zajęcia z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych ,w trakcie których poznasz najbardziej aktualne,
interesujące i ważne problemy współczesnego świata oraz zajęcia z zakresu dziennikarstwa, polegająca
na zajęciach warsztatowych kształcących umiejętności redagowania tekstów pisanych, jak również relacjonowania
zdarzeń na żywo. Jest to kierunek dla osób ciekawych świata i mechanizmów, które nim rządzą.

Jeżeli lubisz debatować, chcesz zostać politykiem, socjologiem, znawcą kultury, a przy tym łatwo nawiązujesz kontakty
z ludźmi, jesteś otwarty, spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i odważnie formułować, a także wypowiadać swoje poglądy,
w przyszłości interesuje Cię kontynuowanie nauki  na kierunkach humanistycznych, prawniczych, socjologii, politologii,
stosunkach międzynarodowych i zarządzaniu – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

Klasa rekreacyjno - zdrowotna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski.


Innowacja: podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia oraz warsztaty z organizacji imprez
sportowo-rekreacyjnych.

Jeżeli wiesz, że możesz zrobić coś dla siebie i innych w zakresie zdrowia, kondycji fizycznej – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

 
Klasa językowa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, język hiszpański,
trzeci język wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród:
język niemiecki, włoski, rosyjski.

Innowacja polegająca na zajęciach w formie konwersatorium języka angielskiego.

Jeśli Twoją pasją są języki obce, chcesz bardzo dobrze poznać angielski i hiszpański lub inny wybrany przez Ciebie
język, a przy tym  łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i chciałbyś studiować: filologię, lingwistykę, turystykę,
europeistykę, stosunki międzynarodowe -   TO JEST KLASA DLA CIEBIE!