Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Wieści ze szkoły
Edukacja globalna 2014
Data: 2014-12-05
Godzina: 08:10
Liczba wyświetleń: 1560

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Malborku w 2014 przystąpił do realizacji projektu o tematyce zatytułowanej ,, Państwo Narodowe czy Społeczeństwo Globalne ?’’ w ramach IV edycji ogólnopolskiego projektu ,,Edukacja globalna 2014’’ pod hasłem ,,Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat’’.

Autorkami projektu były Małgorzata Moździerz –nauczyciel j. polskiego, oligofrenopedagog, Helena Leman- nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw dziennikarstwa i Anna Jaszkowska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, surdotyflopedagog.

 

Realizacje projektu rozpoczęliśmy w dniu 27.10.2014 od spotkania pod tytułem „Amazonia oczami wolontariuszki” z Alicją Kalinowską - wolontariuszką programu Wolontariat Polska Pomoc pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz panią Hanną Biesiadą – pracownikiem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięli uczniowie z sześciu klas. Uczniowie poznali aspekty pracy wolontariusza w Amazonii Peruwiańskiej, zakres obowiązków oraz trudności , wyzwania a także korzyści wynikające z udziału w projekcie w ramach programu Polska Pomoc.

Kolejnym krokiem podjętym przez uczniów klasy IIg było uczestnictwo w dniu 13.11.2014 w lekcji muzealnej w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Efektem udziału w tej lekcji muzealnej było wykonanie przez uczniów wystawy zatytułowanej „Żyd obywatel świata” oraz przygotowanie gazetki i felietonów zatytułowanych „Powierzchowność świata”. W tym samym czasie uczniowie klasy Ia uczestniczyli w lekcji muzealnej i warsztatach w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska – Oddział Muzeum Poczty Polskiej poświęconych m.in. przejawom dyskryminacji w XX wieku i przełamywaniu stereotypów oraz zagadnieniom związanym z tolerancją.

Przez cały tydzień 17-21.11.2014 w sali 1-6 odbywały się krótkie wykłady połączone z pokazem filmowym poruszające problem łamania praw człowieka w literaturze i filmie.

W dniu 17.11.2014 w wykład dotyczył „Źródeł praw człowieka”.

Młodzież klasy Ia i IIIe wzięła udział w III edycji warsztatów akademickich – COGITO ERGO SUM w Gdańsku. Organizatorem warsztatów był Urząd Miasta Gdańska, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna w VII LO w Gdańsku. Hasłem tegorocznych warsztatów było Nasz „Bliski Wschód” - Litwa, Białoruś, Ukraina.

18.11.2014 odbył się kolejny wykład zatytułowany „Człowiek pod władzą despotyzmu” w oparciu o fragmenty Dziadów cz.III miał na celu zapoznanie młodzieży z polityką Nowosilcowa. W trakcie wykładu poruszony został problem prześladowania młodzieży wileńskiej.

Uczniowie klasy IIe zaprezentowała film o łamaniu praw człowieka w Azji Mniejszej i na Dalekim Wschodzie. Prezentacja filmu stała się podstawą do dyskusji na ten temat. W tym samym dniu została przeprowadzona lekcja w klasach If i IIe na podstawie scenariusza „Wiem co jem, i co kupuje… chyba wiem”.

19.11.2014 wykład pod tytułem „Słabość cywilizacji”, na przykładzie „Jądra ciemności” i filmu „Czas apokalipsy” pozwolił na omówione prawdziwego oblicza kolonizacji i zagrożenia jakie niesie ze sobą „cywilizowany” świat. A młodzież klasy IIIe zaprezentowała film o łamaniu praw człowieka, konfliktach zbrojnych, zanieczyszczeniu środowiska oraz współzależnościach gospodarczych państw afrykańskich na przykładzie Republiki Demokratycznej Konga i Somali . Film spotkał się z dużym zainteresowaniem i wywołał burzliwą dyskusję wśród uczestników prezentacji.

20.11.2014

Czy myślisz, że gdyby nie nadzieja, że ten inny świat nadejdzie, że wrócą prawa człowieka – żylibyśmy w obozie choć jeden dzień?” to temat wykładu, który poruszał temat obozów koncentracyjnych, w oparciu o opowiadania Tadeusza Borowskiego i reportaż „Dziewczęta z Auschwitz”. Klasy IIe i IIIe przygotowały prezentację dotycząca problemów Europy. Poruszone zostały zagadnienia tradycji i różnorodności kultur w Europie oraz konfliktów na przykładzie Ukrainy. Zaprezentowane zostały również problemy związane z przestępczością zorganizowaną, a także zagadnienia związane z globalizacją w Ameryce Północnej. Zaprezentowane materiały pozwoliły na zwrócenie uwagi na zagrożenia ówczesnego świata.

Największym wyzwaniem w realizacji projektu była debata zatytułowana „Państwo Narodowe czy Społeczeństwo Globalne”. Przedsięwzięcie to stanowiło kulminacyjny moment w realizacji projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych mediów: TV Malbork i Radio Malbork. Podczas debaty rozstrzygaliśmy, czy dać pierwszeństwo społeczeństwu globalnemu czy państwu narodowemu. Zostało postawione pytanie „A może państwo narodowe w formie z początków ubiegłego wieku jest już przeżytkiem? Może trzeba znaleźć jakieś trzecie wyjście, kompromis, złoty środek, między tym co lokalne a tym co globalne. Pomocą w odpowiedzi na te pytania były wyniki przeprowadzonej ankiety do scenariusza „Wiem co jem i co kupuję… chyba wiem”. Młodzież podzielona na grupy: „Społeczeństwo Globalne”, „Państwo Narodowe”, „Wspólne Elementy” podjęła próbę odpowiedzi na postawione pytania. Coraz trudniej jest dziś oddzielić to co lokalne od tego co globalne. Duże zainteresowanie uczniów przedstawioną na debacie problematyką, ukazało potrzebę organizowania dla społeczności szkolnej w przyszłości tego rodzaju przedsięwzięć.

Ostatnie spotkaniem z dnia 21.11.2014 zatytułowane „Tradycja ponad prawem” na bazie współczesnej literatury „Kwiat pustyni” i „Miłość na gruzach Kosowa” poświęcone zostało poszanowaniu tradycji oraz gwałceniu podstawowych praw człowieka we współczesnym świecie. Uczniowie klasy 2a przedstawili prezentację o współzależnościach gospodarczych w Ameryce Południowej.

Podsumowaniem pracy zespołowej stała się realizacja filmu, zatytułowanego ,,Edukacja Globalna’’ w ZSP Nr 2 w Malborku, ukazująca etapy przygotowań i wdrażania w naszej szkole projektu w Tygodniu Edukacji Globalnej, przeprowadzonego w dniach od 17 – 21.11.2014, w ramach IV edycji ogólnopolskiego projektu ,,Edukacja globalna 2014’’ pod hasłem ,,Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat’’.


WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: