Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 


Termin Temat
07 września 2021r. zebranie z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, zmianami w Statucie Szkoły, Program wychowawczo-profilaktyczny.
04 listopada 2021r. zebranie z wychowawcą i konsultacje
13 stycznia 2022r. zebranie z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
07 kwietnia 2022r. zebranie z wychowawcą i konsultacje – przedstawienie informacji o uczniach. Poinformowanie rodziców uczniów klas programowo najwyższych o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania
02 czerwca 2022r. zebranie z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami.