Odnośniki
Malbork7
Społeczność
2011/2012
Uroczystość nadania Sztandaru naszej Szkole
Data: 2012-04-13
Godzina: 10:45
Liczba wyświetleń: 2537
13. kwietnia nasza szkoła obchodziła swoje święto.  Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej ZSP2, gdzie zebrali się nie tylko obecnie związani ze szkołą nauczyciele, pracownicy i uczniowie, ale także liczni znamienici goście: przedstawiciele władz Malborka, Policji, Straży Pożarnej oraz dyrektorzy innych szkół. Wszystkim zgromadzonym udzielił się szczególnie podniosły nastrój uroczystości, właściwy dla chwili poświęcenia i nadania szkole sztandaru. Galę rozpoczęto od tego, co dla szkoły najważniejsze: oto po 20 latach istnienia, ZSP2 otrzymał Sztandar, który - jak powiedziała Pani Dyrektor Renata Zawadzińska - jest symbolem najwyższych wartości, patriotyzmu i wspólnoty, symbolem, wokół którego będą się gromadzić obecne i przyszłe pokolenia. Ta cześć uroczystości miała szczególny charakter. Uświetnił ją występ chóru Lutnia pod dyrekcją Bożeny Belcarz. Następnie głos zabrali rodzice chrzestni sztandaru- przedstawiciele Rady Rodziców pani Ewa Kasprzyk i pan Krzysztof Rybak. Po wystąpieniu rodziców prowadzący poprosił fundatorów sztandaru o symboliczne wbicie gwoździa na drzewcu i złożenie podpisu na Akcie Fundacji Sztandaru i w kronice. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. prałat Jan Żołnierkiewicz. Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na najważniejszy moment- przekazania sztandaru na ręce pani dyrektor. W chwili, gdy został on przekazany Pani Dyrektor, a następnie pocztowi sztandarowemu uczniów w składzie: Anna Bekier, Olga Markiewicz, Nowicki Wojciech, stał się on prawną własnością naszej szkoły. Prowadzący, pan Robert Jędrzejczak, dokonał prezentacji sztandaru: rewers to strona patriotyczna, na czerwonym tle umieszczony jest orzeł w złotej koronie, wokół niego słowa BOG -HONOR- OJCZYZNA-NAUKA, awers jest w kolorze niebieskim, w centralnej części znajduje się otwarta księga, na jej lewej karcie - herb miasta Malborka, na prawej- herb powiatu malborskiego, na księdze położone są pędzel i pióro, litery LO oznaczają liceum ogólnokształcące, LP to liceum plastyczne, 1991 to rok założenia ZSP2 w Malborku. Po prezentacji Sztandaru odbyło się ślubowanie uczniów . Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po uroczystościach sztandarowych odbyła się krótka część artystyczna przypominająca najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w ciągu minionych 20 lat. Uczniowie złożyli również podziękowanie byłej dyrekcji szkoły Pani Magdalenie Kurzawińskiej i Panu dyrektorowi Janowi Pawlinie. Dziękujemy wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy umożliwili nam przygotowanie uroczystości, byli to:
 • LEIER Malbork sp. z o.o.
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group o.Elbląg
 • EUROFINS STEINS labolatoriumSp.zo.o.
 • Bank Spółdzielczy w Malborku
 • Biuro Maklerskie Partner13
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
 • Bank Spółdzielczy w Sztumie
 • ECO Malbork sp. z o.o.
 • PHPU STOPOL sp.z o.o.
 • Pan Jarosław Szturmowski
 • Agencja Nieruchomości Rolnych, Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem WRSP
 • Franciszek i Jolanta Litawa
 • Handel Pomorza Malbork
 • Elżbieta i Sławomir Czapla
 • Wobex PPHU Malbork
 • Pan Adam Wnuk
 • PPHU Barometr Malbork
 • Usługi Turystyczne Helcia Stare Pole
 • Rada Rodziców przy ZSP2 w Malborku
 • Pracownicy ZSP2 W Malborku
 • Uczniowie ZSP2 w Malborku
(Małgorzata Moździerz)

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: