Odnośniki
Malbork7
Społeczność
2013/2014
Warsztaty Cogito Ergo Sum
Data: 2014-06-06
Godzina: 12:46
Liczba wyświetleń: 3331
W dniach 2 i 3 czerwca w Sali BHP w Gdańskiej stoczni odbyły się Warsztaty Dyplomatyne ‘Cogito 
 
Ergo Sum – XXV Lat Niepodległości – Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej’ pod patronatem prezydenta 
 
RP, organizowane przez Europejskie Centrum Solidarności, Regionalny Ośrodek debaty 
 
międzynarodowej w Gdańsku, oraz Młodzieżową Akademię Dyplomatyczną przy VII LO w Gdańsku. 
 
Młodzież klasy Iie wraz z opiekunem – Panią Anną Jaszkowską – uczestniczyła w wykładach i 
 
warsztatach. Drugiego czerwca zaczęliśmy od wykładu Profesora dr hab. Cezarego Eugeniusza Króla –
 
Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN, który poruszył temat ‘’Koncepcje i praktyka 
 
bezpieczeństwa Polski w latach 1918-1945’’. Dzięki temu wykładowi odświeżyliśmy sobie nieco 
 
elementy historii, jak i również uzyskaliśmy wiele nowych, niezbędnych informacji, dotyczących 
 
bezpieczeństwa naszego państwa od chwilii uzyskania niepodległości w 1918r, aż po dzisiejszy dzień.
 
Kolejny wykład dotyczył bezpieczeństwa narodowego w Polskiej myśli politycznej i praktyce w latach 
 
1945-2014. Wykład prowadził dr hab. Tomasz Stryjek – pracownik naukowy z Instytutu Studiów 
 
Politycznych PAN. Wykład odbył sięw formie prezentacji multimedialnej, by młodzież w łątwy sposób 
 
mogła przyswoić nowo przekazywanąwiedzę zarówno polityczną jak i historyczną. 
 
Kolejnym elementem warsztatów był Panel Dyskusyjny, zatytułowany ‘Karnawał Solidarności’. Wzięło 
 
w nim udział kilku gości specjalnych – Marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz, oraz były I 
 
sekretarz KW w Gdańsku dr Tadeusz Fiszbach. Dyslusja poruszyła tematy takie jak: lata młodości obu 
 
panów, słabości militarne Polski, czasy PRL-u, zainteresowania, oraz wspomnienia. Dyskusja była 
 
niezwykle ciekawa, dlatego wielu jej uczestników zasmucił fakt, iż trwała ona jedynie 45 minut. Po 
 
zakończonej dyskusji przyszła pora na warsztaty. Wzięło w niej udział 5 grup.
 
Grupa pierwsza zajęła się tematem ‘Polska Racja Stanu’. Przewodniczył jej dr hab. Tomasz Stryjek.
 
Grupa numer 2 skupiła się na zagrożeniach militarnych. 
 
Grupa trzecia stawiłą czoło zagrożeniom terrorystycznym. Pomógł im w tym Komandor Marynarki 
 
Wojennej.
 
Grupa czwarta natomiast pod uwagę wzięła zagrożenia cybernetyczne, a zajęcia Poprowadził Pan 
 
Mariusz Wesołowski. 
 
I wreszcie grupa piąta, która podjęła się tematu określonego jako ‘Zagrożenia Wewnętrzne’, a wiedze 
 
pomógł im przyswoić moderator ABW Arkadiusz Smędek.
 
Dzięki warsztatom zyskaliśmy wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również dowiedizeliśmy się jak 
 
możemy wykorzystać ją w praktyce.
 
Trzeci czerwca zaczęłiśmy od prezentacji wyników naszej pracy w grupach warsztatowych. Panowała 
 
niezwykle przyjemna atmosfera, gdyż mogliśmy pokazaćefekty naszej pracy. Następnie odbył się 
 
Panel Dyskusyjny na emat bezpieczeństwa polski (Stan obecny oraz perspektywy), a do naszych 
 
wykładów dołączyli; generał Zbigniew Nowek – były szef urzędu ochrony Państwa, oraz Red. Maria 
 
Przełomiec – autorka programu TVP Info Studio Wschód. 
 
Dyskusja poruszyła wiele aspektów, dotyczących Ukrainy. Przedstawione zostyały zarówno fakty, jak i 
 
opinie oraz oczekiwania. Warsztaty zakończył recital piosenek Jacka Kaczmarskiego. Wydarzenie 
 
bardzo nam się spodobało i mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się wziąć udział w podobnego 
 
rodzaju przedsięwzięciu, gdyż takie uroczystości wywierają niezwykle pozytywny wpływ na jej 
 
uczestników.  (Michał Andrzejewski, Maciej Szewczyk)

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: