Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Aktualności
KONSULTACJE
Data: 2020-05-31
Godzina: 22:30
Liczba wyświetleń: 437
Dzień dobry

Informuję o konsultacjach dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego

Konsultacje będą prowadzone od dnia 01.06.2020r. według ustalonego harmonogramu i procedury:

Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Nie mogą przychodzić do szkoły uczniowie, którzy są w kwarantannie lub jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku uczeń nie powinien uczęszczać na konsultacje.
Uczeń, aby wziąć udział w konsultacjach zobowiązany jest to zgłosić nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia za pośrednictwem e-dziennika minimum 1 dzień przed konsultacjami (do godz. 15.00) i uzyskać pozytywną odpowiedź od nauczyciela. Podając w informacji swoje imię i nazwisko oraz klasę. Informację może zgłosić uczeń lub rodzic ucznia. Nie ma możliwości przychodzenia na konsultacje bez uprzedniego powiadomienia nauczyciela i uzyskania pozytywnej odpowiedzi od nauczyciela. Wynika to z ograniczeń, co do ilości uczniów mogących przebywać w jednej grupie, zachowania odpowiednich odstępów i przepisów sanitarnych.
Osoby biorące udział w konsultacjach zobowiązane są przed przystąpieniem do nich do zapoznania się i stosowania obowiązujących zasad, przepisów i procedur.
Udział w konsultacjach nie zwalnia ucznia z nauczania zdalnego.

Z poważaniem
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
Zbigniew Kowalski
WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: