Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Kadra
Zbigniew Kowalski Dyrektor Szkoły, wychowanie fizyczne, geografia
Anna Ulman Wice Dyrektor, matematyka
Ewa Tuszakowska
Anna Staszyńska
Anna Gąsowska-Czerniak
Alicja Maziarz
Dorota Szymańska-Jankiewicz
język polski
Małgorzata Moździerz język polski, wiedza o kulturze
Agnieszka Ryńska język polski, BIBIOTEKARKA
Sylwia Borkowska
Janusz Szumała
Joanna Włodarczyk
matematyka, język angielski
matematyka
matematyka
Krzysztof Hamryszczak informatyka, robotyka
Iwona Błaszczykiewicz-Topolska język niemiecki, język hiszpański
Elżbieta Szuryńska język niemiecki
Milena Piątek język rosyjski
Małgorzata Empel
Rafał Łakomy
Małgorzata Łaska
Emilia Nadolska
Dorota Sosnowska
Anna Gąsior
Kamila Górska
Magdalena Więckiewicz
język angielski
Iwona Jażdżewska język włoski
Katarzyna Mathea psychologia, PSYCHOLOG SZKOLNY
Jan Pawlina edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Jaszkowska
Magdalena Blum-Olęcka
historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Joanna Kapica historia i społeczeństwo
Stanisława Kowalska historia
ksiądz Marek Sadłocha
ksiądz Grzegorz Wala
ksiądz Krzysztof Sękuła
religia
Dorota Konefał fizyka, informatyka
Jacek Balerstet
Dorota Demczyńska-Dymek
biologia
Anna Bartczak
Ilona Rażewska
geografia
Emilia Zygadlińska chemia
Bożena Kędra podstawy przedsiębiorczości
Małgorzata Sadowska wychowanie fizyczne
Piotr Konopka wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
ratownictwo medyczne
Robert Jędrzejczak
Norbert Sajkowski
wychowanie fizyczne
Bożena Baranowska PEDAGOG SZKOLNY
Katarzyna Parafiniuk plastyka, warsztaty z przedmiotów artystycznych