Odnośniki
Malbork7
Społeczność
MATURA

Procedury organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego (EM) obowiązujące w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku uwzględniające stan epidemiologicznyHARMONOGRAM


LISTY UCZNIÓW PRZYSTĘPUJACYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

język polski - podstawa

matematyka - podstawa

język angielski - podstawa                              historia sztuki - rozszerzenie

język angielski - roszerzenie

 


język polski - rozszerzenie

matematyka - rozszerzenie                      wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie

biologia - rozszerzenie

geografia - rozszerzenie                           język hiszpański - podstawa                                język niemiecki - podstawa

chemia - rozszerzenie                               język niemiecki - rozszerzenie
 


historia - rozszerzenie

fizyka - rozszerzenie                                        język hiszpański - rozszerzenie

informatyka - rozszerzenie