Odnośniki
Malbork7
Społeczność
RODO

Szczegółowe klauzule informacyjne
w zakresie przetwarzania danych osobowych
w II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku:


 

Klauzula informacyjna w zakresie: Nazwa pliku
Informacja ogólna 1_ OGOLNA
Informacja dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych 2_UCZNIOWIE
Informacja dla pracownika 3_PRACOWNICY
Informacja dla kandydata do pracy 4_ KANDYDACI DO PRACY
Informacja dla uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 5_ZFSS
Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej 6_KONTRAHENCI
Informacja dla wnioskodawców w zakresie dostępu do informacji publicznej 7_INF_PUBLICZNA
System rejestrujący obraz (monitoring) 8_MONITORING
Informacja skrócona 9_SKROCONA