Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Szkolne ZOO
W naszym Zespole Szkół w ramach ogólnie obowiązującego dla państwowych szkół programu nauczania, na szerszą skalę niż zazwyczaj prowadzone są dydaktyczne hodowle zwierząt i roślin. W klasach i na korytarzach zostały rozlokowane liczne akwaria i terraria, w których obecnie znajdują się zwierzęta.

Celem tego eksperymentu było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów a także zwrócenie uwagi na potrzeby organizmów żywych i na odpowiedzialność człowieka za ich los. Przeprowadzane od 1993 roku ankiety wykazały zdecydowanie pozytywny wpływ hodowli na świadomość ekologiczną i zrozumienie potrzeb organizmów żywych.

Z tego powodu opiekę nad hodowlami w szkole sprawują sami uczniowie: wszelkie prace porządkowe i pielęgnacyjne są wykonywane przez nich samodzielnie pod kontrolą nauczycieli i lekarza weterynarii.

Na naszych hodowlach przeprowadzane są też prace badawcze związane z olimpiadami biologicznymi, a ponadto szkoła stanowi cel niekończących się wycieczek szkól podstawowych (a nierzadko i przedszkoli) pełniąc rolę lokalnego "mini ogrodu zoologicznego". Jednocześnie coraz częściej zdarza się nam pełnić rolę czasowego schroniska dla zwierząt niechcianych czy porzuconych