Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Wewnątrzszkolne

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu "WYPRAWKA SZKOLNA" - pobierz dokumenty


Statut II Liceum Ogólnokształcącego - czytaj (aktualizacja 02.07.2019).
 

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

procedury bezpeczeństwa
regulaniny: sali komputerowej
                    bibioteki
                    pracowni chemicznej
                    szatni


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole - czytaj

Koncepcja Pracy Szkoły - czytajjest dokumentem, który może być modyfikowany.

Konsultacje z uczniami i rodzicami pozwolą zweryfikować i dopracować jego treść. 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY czytaj


Szkolny zestaw programów na 
rok szkolny 2020/2021


Szkolny zestaw podręczników  na rok szkolny 2020/2021

3-letnie liceum ogólnokształcace

4-letnie liceum ogólnokształcace
Podania: