Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Wieści ze szkoły
Stypendium Starosty
Data: 2021-01-29
Godzina: 00:23
Liczba wyświetleń: 909

 Istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium Starosty. Mogą otrzymać je uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  /Klasy pierwsze także/ 

 

  1. 1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód max 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku budżetowym na 1 członka rodziny tj. max 2100 zł brutto) 

 

  1. 2. osiągają wysokie wyniki w nauce – średnia ocen rocznych w poprzedniej klasie oraz średnia ocen śródrocznych w I semestrze bieżącego roku nie może być niższa niż 4,50 

 

 

  1. 3. nie mogą posiadać na świadectwie z poprzedniej klasy oraz na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego ocen dopuszczających. 

 

Druk wniosku znajduje się u pedagoga szkolnego, do którego należy dostarczyć dokładnie wypełnioną dokumentację do dnia 26 lutego 2021 r. /termin ostateczny/. 

 

Ważne 

Prosimy jasno i klarownie rozpisać łączny dochód (pkt 7 we wniosku). 
link (ctrl+kliknięcie aby otworzyc dokument)
https://drive.google.com/file/d/1v0ZRY5fYWwNxWe9mdy0K_ZMBiv7uewRq/view?usp=sharing

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

WASZE KOMENTARZE (0)

Pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka: