Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Wolontariat
 

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU PRZY ZSP NR 2 


PIERWSZE KROKI

Opiekunowie Wolontariatu zainicjowali spotkania z przewodniczącą TKOPD w Malborku mające na celu przybliżenie młodzieży zagadnień dotyczących Konwencji Praw Dziecka, pracy z dziećmi z rodzin patologicznych, dziećmi maltretowanymi.
Owocem tychże spotkań było nawiązanie współpracy z Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pierwsza nasza działalność wiązała się z udziałem w konkursie literackim organizowanym przez „Dziennik Bałtycki” pt. „Ich twarze bez uśmiechu”. Młodzież nasz uzyskała wówczas wyróżnienia (nagrody książkowe).
Następnie zaangażowaliśmy się w akcję „A jednak jesteś Święty Mikołaju”, podczas której młodzież zbierała pieniądze dla dzieci z rodzin najuboższych. Przekazano je przewodniczącej TKOPD p.Elżbiecie Skrzypiec. Po raz pierwszy wówczas młodzież z wolontariatu brała udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
  

Po raz pierwszy zorganizowano szkolenia dla wolontariuszy prowadzone przez psychologów z Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku, panie  Urszulę Szczerbińską-Mela i Henrykę Kropidłowską.
Zgodnie z programem działania i zapotrzebowaniem społecznym nawiązaliśmy współpracę z malborskimi świetlicami socjoterapeutycznymi w następujących placówkach: SP nr 2,  SP nr 3,  SP nr 5,  SP nr 9,  Zespół Szkół Nr 1,   Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
a także w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Młodzież pracowała w świetlicach systematycznie przez cały rok szkolny, wykazując się dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością.


Nowością w naszej pracy było zorganizowanie „Mikołajkowych” występów artystycznych dla dzieci malborskich przedszkoli oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku.
Wiosną 2002 podjęliśmy się poważnego przedsięwzięcia, jakim była akcja „Książka od Zajączka”. Polegała na zbiórce książek, gier, puzzli, pomocy dydaktycznych dla bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów.
W maju i czerwcu młodzież odwiedzała malborskie przedszkola z inscenizacjami wierszy Jana Brzechwy.
Ponadto przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta dzieciom”, za co otrzymaliśmy szereg podziękowań.
 

Nowym typem działalności były odwiedziny naszej młodzieży na Oddziale Dziecięcym Szpitala powiatowego w Malborku. Praca polegała na spędzaniu czasu z chorymi dziećmi. Wolontariusze czytali im książki, śpiewali, grali na instrumentach muzycznych. Akcja cieszyła się dużym poparciem rodziców, dzieci i personelu medycznego.

Powtórzyliśmy akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „A jednaj jesteś Święty Mikołaju”, „Książka od zajączka”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Zainicjowaliśmy nowe przedsięwzięcia :
 • „Piórnik dla Jasia i Małgosi”- zbiórka używanych przyborów szkolnych (teczki, plecaki, piórniki, kredki, przybory geometryczne,......),
 • „Kurtka dla Jasia i Małgosi” – zbiórka używanej odzieży zimowej, obuwia.
Wobec zaistniałej potrzeby przyłączyliśmy się do kwestowania na rzecz chłopca, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił kończyny. Zbiórka pieniędzy na protezy nosiła nazwę „Dla Jasia”.

Duże uznanie zyskała praca dziewcząt w Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opiekowały się one dziećmi z rodzin patologicznych, podczas gdy ich rodzice uczestniczyli w różnorakich terapiach.

W dniach 1-3 czerwca 2003 roku odbył się Kongres Dziecięcy pod hasłem „O godność dziecka”. Wraz z naszymi wolontariuszami byliśmy partnerami tego projektu.
 

Pierwszą przeprowadzoną akcją  była zbiórka nowych lub używanych książek dla powstającej biblioteki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałdowie.
W ramach współpracy z Inicjatywą Na Rzecz Potrzebujących „SOS-Malbork” wolontariusze uczestniczyli w cyklicznych zbiórkach żywności:
           26.09.2008-27.092008r.     „PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”
           05.12.2008-06.12.2008r.      „KUPCOŚDLANIESIEBIE”
           27.03.2009-28.03.2009r.     „ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI”.
W lutym 2009r. przystąpiliśmy do akcji koordynowanej przez firmę DKM Impresja Sp. z o.o. pod nazwą „Kolorowy świat weluru-Świąteczne wspomnienia”. Dziewczęta przeprowadziły z dziećmi z przedszkola zajęcia praktyczne, które pobudziły wyobraźnię i kreatywność maluchów oraz dostarczyły im wspaniałej zabawy.
Wiosną bieżącego roku wspieraliśmy dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku zbierając dla nich środki czystości.
W czerwcu 2009r. współpracowaliśmy z ODN w Łodzi oraz Fundacją Happy Kids w ramach akcji „ Mały Dekorator- piękny świat dla każdego”, wykonywanie  różnorodnych prac plastycznych z samoprzylepnych dekoracji welurowych. Wolontariuszki pracowały z dziećmi w Przedszkolu Nr 10.
 


Bardzo ważną sferą działalności wolontariatu była całoroczna, systematyczna praca w świetlicy socjoterapeutycznej przy parafii
Św. Jana Chrzciciela,
która skupia dzieci z rodzin patologicznych. Wolontariusze w ramach swojej pracy pomagali dzieciom w nauce w kształtowaniu umiejętności plastycznych i muzycznych. Organizowali im również czas wolny oraz pomagali w przygotowaniach do różnego rodzaju imprez i uroczystości. Na jednym ze spotkań członków wolontariatu gościliśmy księdza- misjonarza Pawła Żelichowskiego ze Zgromadzenia Księży Orionistów, który służył w parafii św. Jana Chrzciciela w Malborku. Opowiedział o Kenii, gdzie uczył i pracował na rzecz ubogiej ludności z Czarnego Kontynentu. Barwne opowieści były uzupełniane interesującymi zdjęciami, które pozwoliły wolontariuszom bliżej poznać tak odmienną kulturę.


W ramach współpracy z Inicjatywą Na Rzecz Potrzebujących „SOS-Malbork” oraz Federacji Polskich Banków Żywności wolontariusze uczestniczyli w cyklicznych zbiórkach żywności odbierając jedzenie od kupujących. Zbiórki żywności odbywają się przed każdymi świętami w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”, lokalnie czuwali nad nimi wolontariusze Inicjatywy na rzecz Potrzebujących SOS Malbork. Żywność trafiła do zespołów parafialnych Caritasu, Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku (do świetlic socjoterapeutycznych), Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, MOW, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Centrum Socjalnego Dom Fides.
 

KOLEJNE DZIAŁANIA WOLONTARIATU

 • Cykl szkoleń dla wolontariuszy przeprowadzonych przez panią psycholog Annę Urban. Zajęcia w formie wykładu i warsztatów dotyczyły form opieki i metod pracy z dziećmi.
 • Zbiórki Żywności ,np. „Podziel się posiłkiem” i „Niech inni też mają święta”.
 • Święto Wolontariatu- uroczystość , którą uświetniła obecność pani Elżbiety Skrzypiec- przewodniczącej TKOPD w Malborku oraz pana Janusza Gutkowskiego -koordynatora zbiórek żywności z ramienia inicjatywy „SOS-Malbork” oraz Federacji Polskich Banków Żywności. W spotkaniu uczestniczyli tez uczniowie ZSP NR 3  z opiekunem –panią  Anną Bartczak.
 • Zorganizowanie zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Malborku.
 • Udział w akcji wolontariatu powiatu malborskiego dotyczącej dostępności urzędów dla ludzi niepełnosprawnych.
 • Działalność w Klubie Wolontariusza w Poradni  Pedagogiczno-Psychologicznej w Malborku.
 • Dyżury w świetlicach socjoterapeutycznych: przy parafii Św. Jana oraz w SP Nr 3   w Malborku
 • Opieka nad dziećmi rodziców uczestniczących w cyklicznych szkoleniach dotyczących tworzenia rodzin zastępczych organizowanych przez TKOPD w Malborku.
 • Kwesta uliczna „Pomagamy potrzebującym- bądź z nami”,  organizowana przez Zarząd Rejonowy PCK w Malborku z okazji Tygodnia PCK.
 • Systematyczne zbieranie plastikowych nakrętek.
 • Pomoc w czasie festynu integracyjnego Stowarzyszenia „Miś”.
 • Zbiórka pieniędzy dla chorego na białaczkę dziecka , patronowała nam „Gazeta Malborska
 • Współpraca z MDK w Malborku  w trakcie Festiwalu Kultury Dawnej.
 • Systematyczne dyżury w rodzinach zastępczych (indywidualna pomoc w lekcjach, zajęcia opiekuńcze)
 • Wspólne planowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych ( „ Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna zbiórka żywności”, „Wielkanocna zbiórka żywności” , zorganizowanie w szkole akcji „Paczka z klasą”, zbiórka zabawek dla dzieci będących pod opieką  PCK, udział w WOŚP, zorganizowanie akcji „Klasa - rodzinie” , zbiórki paczek przygotowanych przez każdą klasę z naszej szkoły).
 • Cykliczne zajęcia dla seniorów z dzielnicy Wielbark dotyczące nauki obsługi komputera.
 • Zorganizowanie kursu mediatora rówieśniczego.
 • Udział w Kongresie Dziecięcym „Kocham, Rozumiem, Szanuję”
 • Pomoc w czasie zawodów Malbork Castle Triathlon.
 • Akcja "Podaruj zeszyt"
 
Niezwykle ważne i motywujące do dalszej pracy było spotkanie z wicestarostą malborskim panem Waldemarem Lamkowskim oraz panią Anną Sawirską, kierownik PCPR w Malborku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.