Odnośniki
Malbork7
Społeczność
Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 

Termin Temat
09 września 2020r. zebranie z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, zmianami w Statucie Szkoły, Program wychowawczo-profilaktyczny.
10 listopada 2020r. zebranie z wychowawcą i konsultacje
14 stycznia 2020r. zebranie z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami.
14 kwietnia 2021r. zebranie z wychowawcą i konsultacje – przedstawienie informacji o uczniach. Poinformowanie rodziców uczniów klas programowo najwyższych o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania
08 czerwca 2021r. zebranie z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania. Indywidualne konsultacje z nauczycielami.